הדורמציון - מתחם הכנסיה והמנזר - צילום: אפי אליאן
הדורמציון – מתחם הכנסיה והמנזר – צילום: אפי אליאן