בתוך ואדי נחל קטלב - צילום: אפי אליאן
בתוך ואדי נחל קטלב – צילום: אפי אליאן
תחנת רכבת בר גיורא - צילום: אפי אליאן
תחנת רכבת בר גיורא – צילום: אפי אליאן
תחנת רכבת בר גיורא - צילום: אפי אליאן
תחנת רכבת בר גיורא – צילום: אפי אליאן
נחל קטלב - צילום: אפי אליאן
נחל קטלב – צילום: אפי אליאן
נחל קטלב - צילום: אפי אליאן
נחל קטלב – צילום: אפי אליאן
נחל קטלב  - צילום: אפי אליאן
נחל קטלב – צילום: אפי אליאן
בתוך ואדי נחל קטלב - צילום: אפי אליאן
בתוך ואדי נחל קטלב – צילום: אפי אליאן
בתוך ואדי נחל קטלב - צילום: אפי אליאן
בתוך ואדי נחל קטלב – צילום: אפי אליאן
בתוך ואדי נחל קטלב - צילום: אפי אליאן
בתוך ואדי נחל קטלב – צילום: אפי אליאן
פריחה אדומה בנחל קטלב - צילום: אפי אליאן
פריחה אדומה בנחל קטלב – צילום: אפי אליאן
נחל קטלב - צילום: אפי אליאן
נחל קטלב – צילום: אפי אליאן
ואדי נחל קטלב - צילום: אפי אליאן
ואדי נחל קטלב – צילום: אפי אליאן
ואדי נחל קטלב - צילום: אפי אליאן
ואדי נחל קטלב – צילום: אפי אליאן
פריחה אדומה בנחל קטלב - צילום: אפי אליאן
פריחה אדומה בנחל קטלב – צילום: אפי אליאן
רקפת בנחל קטלב - צילום: אפי אליאן
רקפת בנחל קטלב – צילום: אפי אליאן
בתוך ואדי נחל קטלב - צילום: אפי אליאן
בתוך ואדי נחל קטלב – צילום: אפי אליאן