חלקה השמאלי של תחנת הרכבת החאן בירושלים - צילום: אפי אליאן
חלקה השמאלי של תחנת הרכבת החאן בירושלים – צילום: אפי אליאן
מבנה מרכז תחנת רכבת החאן בירושלים - צילום: אפי אליאן
מבנה מרכז תחנת רכבת החאן בירושלים – צילום: אפי אליאן
חלקה הימני של תחנת רכבת החאן בירושלים - צילום: אפי אליאן
חלקה הימני של תחנת רכבת החאן בירושלים – צילום: אפי אליאן
סמל רכבת ישראל מעל תחנת רכבת החאן בירושלים - צילום: אפי אליאן
סמל רכבת ישראל מעל תחנת רכבת החאן בירושלים – צילום: אפי אליאן
חלון מקורי בתחנת רכבת החאן בירושלים - צילום: אפי אליאן
חלון מקורי בתחנת רכבת החאן בירושלים – צילום: אפי אליאן