מצודה העתיקה של העיר אנטיפטרוס השוכנת בתל אפק שליד ראש העין, האמת? התרשמתי לטובה. אז אלו נקודות ראשונות שצולמו במקום.ואיך אומר מושון – אנחנו עוד נחזור אליו…

פינה צפון מערבית של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
פינה צפון מערבית של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
חריך ירי בדופן הדרומית של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
חריך ירי בדופן הדרומית של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
שטח פנים מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
שטח פנים מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
שטח פנים מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
שטח פנים מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
שטח פנים מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
שטח פנים מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
שטח פנים מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
שטח פנים מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
שטח פנים מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
שטח פנים מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
חריך ירי בדופן הדרומית של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
חריך ירי בדופן הדרומית של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
שטח פנים מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
שטח פנים מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
צידה המערבי של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
צידה המערבי של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
צידה המערבי של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
צידה המערבי של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
צידה הדרומי של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
צידה המערבי של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
צידה המערבי של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
צידה המערבי של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
צידה המערבי של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
האגם בפארק אפק - צילום: אפי אליאן
האגם בפארק אפק – צילום: אפי אליאן
צידה המערבי של מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
צידה המערבי של מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן
האגם בפארק אפק - צילום: אפי אליאן
האגם בפארק אפק – צילום: אפי אליאן
מצודת אנטיפטרוס - צילום: אפי אליאן
מצודת אנטיפטרוס – צילום: אפי אליאן