תמונה פנורמית מכיוון מסילת דרום למסילת צפון בתחנת נען - צילום: היסטוריה על המפה
תמונה פנורמית מכיוון מסילת דרום למסילת צפון בתחנת נען – צילום: היסטוריה על המפה
מבט מדרום לצפון בתחנת הרכבת נען - צילום: אפי אליאן
מבט מדרום לצפון בתחנת הרכבת נען – צילום: אפי אליאן
מבט מדרום לצפון בתחנת הרכבת נען - צילום: אפי אליאן
מבט מדרום לצפון בתחנת הרכבת נען – צילום: אפי אליאן
מבט מדרום לצפון בתחנת הרכבת נען - צילום: אפי אליאן
מבט מדרום לצפון בתחנת הרכבת נען – צילום: אפי אליאן
מבנה מגדל המים בתחנת הרכבת נען - צילום: אפי אליאן
מבנה מגדל המים בתחנת הרכבת נען – צילום: אפי אליאן
מבנה מגדל המים בתחנת הרכבת נען - צילום: אפי אליאן
מבנה מגדל המים בתחנת הרכבת נען – צילום: אפי אליאן
דופן צפון-מזרח (אחורי) של תחנת הרכבת נען - צילום: אפי אליאן
דופן צפון-מזרח (אחורי) של תחנת הרכבת נען – צילום: אפי אליאן
מסילת הברזל הסמוכה לתחנת הרכבת נען - צילום: אפי אליאן
מסילת הברזל הסמוכה לתחנת הרכבת נען – צילום: אפי אליאן
תמונה פנורמית של חלקה האחורי של תחנת הרכבת - צילום: היסטוריה על המפה
תמונה פנורמית של חלקה האחורי של תחנת הרכבת – צילום: היסטוריה על המפה
חלקה הדרום מערבי של תחנת הרכבת נען - צילום: אפי אליאן
חלקה הדרום מערבי של תחנת הרכבת נען – צילום: אפי אליאן
רגלי מגדל המים בתחנת הרכבת נען - צילום: אפי אליאן
רגלי מגדל המים בתחנת הרכבת נען – צילום: אפי אליאן