בית גתות לייצור יין ובית מרחץ נחשפו בתחומי מחנה שנלר

נגישות