צילומים לאלבום – מורן יונה אליאן

תרשימי מבנה – ארכיון גנזך המדינה / ארכיון מע"צ 

תרשים מקורי מבנה חזית וסראייה
תרשים מקורי מבנה חזית וסראייה
תרשים מקורי מבנה חזית וסראייה
תרשים מקורי מבנה חזית וסראייה
תרשים קומה ראשונה תוכנית מקור
תרשים קומה ראשונה תוכנית מקור
תרשים קומה ראשונה תוכנית מקור
תרשים קומה ראשונה תוכנית מקור

בניין סרייאה עד מגדל שמירה בקצה בלוק

 

בניין הטגארט (תוספת לסראייה) עד מגדל השמירה אחורי

אורוות הסוסים של המשטרה הרכובה