Building's List

תחנות המשטרה הבריטיות מסוג "מצודות טיגארט" ומיצדיות גדר הצפון בנויות בצורה שונה אחת מהשניה. אמנם, שתיהן נושאות אלמנטים דומים ברוב המקרים , אך יש שוני מהותי בצורה החיצונית אשר מחזקת את יכולותיה בהתאם לגזרה בהן נמצאות. 

מיצדיות גדר הצפון שימשו יותר כמבני הגנה מבצעיים לעומת מצודות הטיגארט אשר ברובן היו מיועדות למתן שירותים קהילתיים ומשטרתיים כאחד. מיצדיות גדר הצפון הוקמו רק בצפון הארץ לשם הגנת הגבולות, לעומת זאת מצודות הטיגארט הוקמו ברחבי הארץ, ממטולה ועד לבאר שבע באזורים של ערים, יישובים, כפרים ועוד. 

בפרק זה נפרט את רשימת המבנים המלאה לפי השיוך המתאים.

North Frontier Fort's

מיצדית גדר הצפון – משטרת בצ'ה 2 – Bassa 2 North Frontier Police Station

דגם מיצדית: TYPE C

קבלן: 
מספר קומות: 3
שימוש אחרון: צבא הגנה לישראל
פעילות: נטושה
מיקום: עמוד ענן
הערות: תחנת המשטרה סומנה בספרה 2, מאחר והוקמה כתחנה נוספת בסמוך לצריף המשטרה (נקודת משטרה דור ראשון) אשר פעל במקביל.

 

מיצדית גדר הצפון – משטרת איקרית* – Ikrit North Frontier Police Station

דגם מיצדית: TYPE C

קבלן: 
מספר קומות: 3
שימוש אחרון: צבא הגנה לישראל
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: נקראה גם משטרת תרביחה* 

 

מיצדית גדר הצפון – משטרת סאסא (סעסע)  –  Sa'sa North Frontier Police Station 

דגם מיצדית: TYPE  B

 

קבלן: 
מספר קומות: 2
שימוש אחרון:  צבא הגנה לישראל
פעילות:  פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:  נקראה גם משטרת מתת' / משטרת סעסע

 

מיצדית גדר הצפון – משטרת צ'לחה –  Salha North Frontier Police Station

דגם מיצדית: TYPE  C

קבלן: 
מספר קומות: 3
שימוש אחרון:  צבא הגנה לישראל
פעילות:  פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:   מכונה גם משטרת אביבים

 

מיצדית גדר הצפון – משטרת נבי יושע (מצודת כ"ח) –  Nebi yeoshua Forth Frontier Police Station

דגם מיצדית: TYPE  C

קבלן: סולל בונה
מספר קומות: 3
שימוש אחרון:  פעילה
פעילות:  משמר הגבול
מיקום: עמוד ענן
הערות:   מכונה גם מצודת כ"ח, מהווה בחלקה חלק ממוזיאון הרעות הממוקם בצמוד לדופן הצפונית.

 

מיצדית גדר הצפון – משטרת מג'ד אל כרום  –  Majdal Krum North Frontier Police Station

דגם מיצדית: TYPE  B

קבלן:  
מספר קומות: 2
שימוש אחרון:  בית עסק, מסעדה
פעילות:  
מיקום: עמוד ענן
הערות:   

 

מיצדית גדר הצפון – משטרת פאראדיה (שפר)   –  Faradiya (Sheffer) North Frontier Police Station

דגם מיצדית: TYPE  B

קבלן: סולל בונה
מספר קומות: 2
שימוש אחרון:  מבנה אזרחי
פעילות:  נטושה
מיקום: עמוד ענן
הערות:   מכונה גם בשם משטרת שפר, ברשימות הראשונות של תחנות גדר הצפון צוינה תחנת ראמה, אשר בפועל מעולם לא הוקמה. במקומה הוקמה משטרת פאראדיה כחלופה.

P.B.P – Police Building Program

סבב בנייה ראשון

מצודת טיגארט – משטרת יריחו – Jericho Police

מספר סידורי:

1

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: משולב 2 + 1
 • בלוק שמאל: משולב 2 + 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 24
מאגרי מים: 2 מגדלי שמירה, 1 חצר קדמית

קבלן: דוני את קטינקא / אלבינא

שימוש אחרון:   הרשות הפלסטינית
פעילות:   נטושה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת לטרון – latrun Police

מספר סידורי:

2

דגם: POLICE POST

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: מדורג בהתאם לפני השטח 2 ו-1
 • בלוק שמאל: מדורג בהתאם לפני השטח 2 ו-1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 15
מאגרי מים: 2 מגדלי שמירה , 

קבלן: סינדיקט הבניין של פלשתינה א"י

שימוש אחרון:   צבא הגנה לישראל, מוזיאון – יד לשריון לטרון
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

 

מצודת טיגארט – משטרת קטרה – Qatra Police

מספר סידורי:

3

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 1
 • בלוק ימין: 1
 • בלוק שמאל:1 
 • בלוק עורפי: 2

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 1
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 11
מאגרי מים: 1 מגדל , 2 מאגרי חצר פנימית

קבלן: סולל בונה

שימוש אחרון:   מרכז קליטה אזרחי
פעילות:   נטושה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת בית ג'ברין – Beit Jibrin Police

מספר סידורי:

4

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2 (הושמד במלחמת העצמאות)
 • בלוק ימין: משולב 2 ו-1
 • בלוק שמאל: משולב 2 ו-1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 3
כמות עמדות באורוות הסוסים: 30
מאגרי מים: 2 מגדלים, 1 חצר קדמית

קבלן: הארי פ. קיי

שימוש אחרון:   צבא הגנה לישראל
פעילות:   נטושה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת עירק סווידאן – IRAQ SUWEIDAN Police

מספר סידורי:

5

דגם: Police Post

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: 1
 • בלוק שמאל: 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 16
מאגרי מים: 2 מגדלים,

קבלן: הארי פ. קיי

שימוש אחרון:   צבא הגנה לישראל
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: פעילה היום בשם מצודת יואב , מוזיאון חטיבת גבעתי , שמה הראשוני – משטרת פאלוג'ה

מצודת טיגארט – משטרת ח'אן יונס – Khan Yunis Police

מספר סידורי:

6

דגם: Police Post

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: 1
 • בלוק שמאל: 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 14
מאגרי מים: 2 מגדלים,

קבלן: מיטשל את רולין בע"מ

שימוש אחרון:   הפדאיון (מצרים)
פעילות:   הושמדה
מיקום:
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת מג'דל – Majdal Police

מספר סידורי:

7

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: משולב 1+2
 • בלוק שמאל: משולב 1+2
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 20
מאגרי מים: 2 מגדלים,  חצר קדמית

קבלן: מפעל כללי יפו שות'

שימוש אחרון:   שב"ס (שירות בתי הסוהר) כלא שקמה
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת עתלית– Athlit Police

מספר סידורי:

8

דגם: Police Post

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: 1
 • בלוק שמאל: 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 14
מאגרי מים: 2 מגדלים,

קבלן: מהנדס מחוז חיפה

שימוש אחרון:   המשטרה הצבאית / צבא הגנה לישראל (כלא 6) 
פעילות:   ננטשה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת שפא-עמר (שפרעם) – Shafa Amer Police

מספר סידורי:

9

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: משולב 1+2
 • בלוק שמאל: משולב 1+2
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 16
מאגרי מים: 2 מגדלים,

קבלן: סולל בונה

שימוש אחרון:   משטרת ישראל , בית ספר לשוטרים
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת לג'ון  – Lajjun Police

מספר סידורי:

10

דגם: Police Post

מספר קומות:

 • בלוק ראשי: 2 קומות, קומה שניה מרפסת פתוחה
 • בלוק ימין: מדורג בהתאם לתנאי השטח, קומה עליונה מרפסת פתוחה
 • בלוק שמאל: 1 מדורג בהתאם לתנאי השטח
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 10
מאגרי מים: 2 מגדלים,

קבלן: סינדיקט הבניין של פלשתינה א"י

שימוש אחרון:  שב"ס (שירות בתי הסוהר) כלא מגידו
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת ג'יפתליק – Jiftlik Police

מספר סידורי:

11

דגם: Police Post

מספר קומות:

 • בלוק ראשי: 2 קומות, מבנה עות'מני
 • בלוק ימין: 1 מדורג בהתאם לתנאי השטח
 • בלוק שמאל: 1 מדורג בהתאם לתנאי השטח
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 2
מגדל משני:1
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 17
מאגרי מים: 2 מגדלים,

קבלן: הארי פ. קיי

שימוש אחרון:  צבא הגנה לישראל , מחנה ריה
פעילות:   ננטשה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

דף זה נמצא בעריכה ויתעדכן תוך מספר ימים

הדף בבנייה - חזרו בימים הקרובים שוב

 

 

 

סבב בנייה שני

01

משטרת קרית אל עינב – Qiriat El Inab
דגם Police Post
קבלן מבצע:  מהנדס מחוז ירושלים

פעילות: ננטשה | שימוש אחרון: צה"ל / פיקוד העורף | מיקום

02

משטרת ערטוף – Artuf Police
דגם Police Post
קבלן מבצע:  סולל בונה בע"מ

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: משטרת ישראל | מיקום

03

משטרת רמאללה – Ramalla Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: דוני את קטינקא / אלבינא

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית | מיקום

04

משטרת בית לחם – Bathlehem Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע:  מהנדס מחוז ירושלים

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית | מיקום

04-A

משטרת בית לחם – Bathlehem Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע:   אבוסואן את נאצר

פעילות:  לא ידוע | שימוש אחרון:  הרשות הפלסטינית | (מיקום)

05

משטרת  חברון – Hebron Police
דגם 2nd Class Police Station – Divisional HQ
קבלן מבצע:   מיטשל את רולין בע"מ

פעילות: הושמדה | שימוש אחרון:  הרשות הפלסטינית | מיקום

06

משטרת  בית דג'ן –  Beit Dajan Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: מפעל כללי יפו שות'

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: משטרת ישראל | מיקום

07

משטרת  רמת גן – Ramat Gan Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: שחורי את רובינשטיין בע"מ

פעילות: עבודות שימור 2019 – 2021 | שימוש אחרון: משטרת ישראל | מיקום

08

משטרת  פתח תקוה – Petah Tikva Police
דגם 2nd Class Police Station – Divisional HQ
קבלן מבצע:   חברת משרד קבלני

פעילות: פעילה | שימוש אחרון:  משטרת ישראל | מיקום

09

*משטרת הרצליה –  Herzlia Police* 
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע:   סינדיקט הבניין של פלסטינה

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: משטרת ישראל | מיקום

.התחנה מוכרת כמשטרת הרצליה, אך בפועל הוקמה בצומת כפר סבא / רעננה ופעילה כמשטרת כפר סבא*

010

משטרת רמלה – Ramle Police
דגם 2nd Class Police Station – Divisional HQ
קבלן מבצע: ש. דיסקין  

פעילות: פעילה | שימוש אחרון:  שב"ס (איילון) | מיקום

011

משטרת רמלה – Ramle Police
דגם 1st Class Police Station
קבלן מבצע:  ש. דיסקין 

פעילות: פעילה | שימוש אחרון:  משטרת ישראל | מיקום

012

משטרת לוד – Lydda Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע:  מיטשל את רולין בע"מ 

פעילות: פעילה | שימוש אחרון:  משמר הגבול | מיקום

013

משטרת רחובות – Rehovoth Police
דגם 2nd Class Police Station – Divisional HQ
קבלן מבצע: שחורי את רובינשטיין בע"מ

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: משטרת ישראל | מיקום

016

משטרת קרית חיים – Qiryat Haim Police 
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: מהנדס מחוז חיפה

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: משטרת ישראל – מרחב זבולון | מיקום

017

משטרת ג'למה (יג'ור) – Yajour (Jalama) Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: מהנדס מחוז חיפה  

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: שב"ס – כלא קישון | מיקום

018

משטרת  כרכור – Kerkour Police
דגם Police Post
קבלן מבצע: סינדיקט הבניין של פלשתינה  

פעילות: פעילה | שימוש אחרון:  צה"ל  | מיקום

019

משטרת  חדרה – Hadera Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע:  ש. דיסקין בע"מ

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: משטרת ישראל | מיקום

020

משטרת זכרון יעקב – Zichron Yaaqov
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: מהנדס מחוז חיפה

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: משטרת ישראל | מיקום

021

משטרת נצרת – Nazareth Police
דגם District HQ, Divisional HQ, 2nd Class Police Station
קבלן מבצע:  ש. סאולי ובנו 

פעילות: פעילה | שימוש אחרון:  פיקוד העורף | מיקום

022

משטרת עפולה – Affulleh Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: סולל בונה בע"מ

פעילות: פעילה | שימוש אחרון:  משטרת ישראל | מיקום

023

משטרת נהלל – Nahalal Police 
דגם Police Post
קבלן מבצע:  סולל בונה בע"מ 

פעילות: פעילה | שימוש אחרון:  משטרת ישראל / המועצה לשימור | מיקום

024

משטרת טבריה – Tiberias Police
דגם 2nd Class Police Station – Divisional HQ
קבלן מבצע: סולל בונה בע"מ

פעילות: פעילה | שימוש אחרון:  משטרת ישראל | מיקום

025

משטרת צמח (ס'מח) –  Samakh Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: סולל בונה בע"מ את קאראמן ושות'

פעילות: ננטשה | שימוש אחרון:  צה"ל – חטמ"ר 228 – חטיבת העמקים| מיקום

026

משטרת אל-חמה – EL Hamme Police
דגם Police Post
קבלן מבצע: סולל בונה בע"מ את קאראמן ושות'  

פעילות: ננטשה / הושמדה חלקית | שימוש אחרון: צה"ל | מיקום

027

משטרת בית שאן –  Beisan Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: דרך ארץ ישראל ובנייה כללית בע"מ

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: משטרת ישראל | מיקום

027A

משטרת בית שאן- Shatta Police
דגם – מבנה עירוני
קבלן מבצע: לא ידוע

פעילות: בבדיקה | שימוש אחרון: בבדיקה | בבדיקה
תחנה זו הינה מבנה עירוני, ככל הנראה הוקם טרם תקופת המנדט, אך במסמכים המנדטורים צוינה כתחנה 027A

028

משטרת שאטה – Shatta Police
דגם Police Post
קבלן מבצע: סולל בונה בע"מ 

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: שב"ס – כלא שאטה | מיקום

029/1

משטרת שכם – Nablus Police  
דגם Police HQ
קבלן מבצע: הקבלנים המאוחדים בע"מ 

פעילות: פעילה | שימוש אחרון:  הרשות הפלסטינית | (מיקום)

029/2

משטרת שכם – Nablus Police  
דגם District HQ, Divisional HQ, 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: הקבלנים המאוחדים בע"מ 

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית| (מיקום)

030

משטרת שכם – Nablus Police  
דגם 2nd Class Police Station – Divisional HQ
קבלן מבצע: מהנדס מחוז שכם  

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית | (מיקום)

031

משטרת טול-כרם –  Tul Karem Police
דגם 2nd Class Police Station – Divisional HQ
קבלן מבצע: סולל בונה בע"מ את קאראמאן ושות'  

פעילות: הושמדה | שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית | מיקום

032

משטרת קלקיליה – Qalqilia Police
דגם Police Post
קבלן מבצע: סולל בונה בע"מ 

פעילות: הושמדה | שימוש אחרון:  הרשות הפלסטינית | מיקום

034

משטרת ג'נין – Jenin Police
דגם 2nd Class Police Station – Divisional HQ
קבלן מבצע: סולל בונה בע"מ את קארמאמן ושות'   

פעילות: פעילה | שימוש אחרון:  הרשות הפלסטינית | מיקום

035

משטרת ח'ירבת בית-ליד – Khirbet Beit-Lid Police 
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע:  סינדיקט הבניין של פלסטינה 

פעילות: פעילה | שימוש אחרון:  שב"ס – כלא אשמורת | מיקום

036

משטרת תל-מונד – Tel Mond Police
דגם Police Post
קבלן מבצע: שחורי את רובינשטיין בע"מ 

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: שירות בתי הסוהר – כלא השרון | מיקום

037

משטרת צפת – Safad Police  
דגם 2nd Class Police Station – Divisional HQ
קבלן מבצע: סולל בונה בע"מ 

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: משטרת ישראל | מיקום

037/A

משטרת צפת (עירונית) – Safad Police  
דגם Police HQ
קבלן מבצע:  סולל בונה בע"מ 

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: שימוש אזרחי – המכללה האקדמית צפת | מיקום

038

משטרת ראש-פינה – Rosh Pina Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע:  סולל בונה בע"מ 

פעילות: פעילה | שימוש אחרון:  משטרת ישראל | מיקום

039

משטרת ח'לסה –  Khalasa Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: דרך ארץ ישראל ובנייה כללית בע"מ   

פעילות: פעילה | שימוש אחרון:  משטרת ישראל – קרית שמונה | מיקום

040

משטרת מטולה –  Metolla Police 
דגם Police Post
קבלן מבצע: סולל בונה בע"מ   

פעילות: ננטשה | שימוש אחרון: צה"ל | מיקום

041

משטרת תרשיחא – Tarshiha Police
דגם Police Post
קבלן מבצע: הקבלנים המאוחדים בע"מ

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: משטרת ישראל | מיקום

042

משטרת עזה – Gaza Police
דגם District HQ, Divisional HQ, 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: סולל בונה בע"מ את קאראמאן ושות'

פעילות: הושמדה | שימוש אחרון: המשטרה הפלסטינית | מיקום

043

משטרת באר שבע – Beer-Sheba Police 
דגם 2nd Class Police Station – Divisional HQ
קבלן מבצע: מהנדס מחוז ירושלים 

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: משטרת ישראל + צה"ל | מיקום

044

משטרת עכו – Acre Police
דגם 2nd Class Police Station – Divisional HQ
קבלן מבצע: מהנדס מחוז חיפה  

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: משטרת ישראל | מיקום

045

*משטרת סרפנד אל-חרב –  Sarafand EL-Kharab Police* 
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: שחורי את רובינשטיין בע"מ 

פעילות: ננטשה | שימוש אחרון: פיקוד העורף ולאחר מכן אתר צילומים כאן 11 | מיקום
*התחנה מוכרת כמשטרת ראשון, שמה שונה לשם זה במהלך שנות הארבעים*
** לאחר עזיבת המבנה ע"י פיקוד העורף מרכז, הפכה המצודה כאתר צילומים לסדרות טלווזיה מבית "כאן 11", 
שעת נעילה, שב"ס. בימים אלה מונחות תשתיות סביב המצודה וזו תהפוך למרכז קהילתי בלב שכונה חדשה במתחם**

סבב בנייה שלישי

046

משטרת ג'סר אל-מג'אמי – Jisr El-Majami Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: (בבדיקה)  

פעילות: ננטשה | שימוש אחרון: צה"ל | מיקום

047

משטרת דהרייה – Adh Dahariya Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: (בבדיקה)  

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית | מיקום

048

משטרת טובס –  Tubas Police 
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: (בבדיקה) 

פעילות: ננטשה | שימוש אחרון: משטרת ישראל | מיקום

049

משטרת סילאת א דהר –  Silat Adh Dhahr
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: (בבדיקה)   

פעילות: ננטשה | שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית | מיקום

050

משטרת דיר קדיס – Dir Kadies Police
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: (בבדיקה) 

פעילות: ננטשה | שימוש אחרון:  הרשות הפלסטינית | מיקום

051

משטרת נבי סלאח –  Nebi Saleh
דגם 2nd Class Police Station
קבלן מבצע: (בבדיקה) 

פעילות: פעילה | שימוש אחרון: שימוש אזרחי – אולפנת "שירת הים" | מיקום

פרויקט טיגארט, פרוייקט טיגארט, פרויקט טגארט, טיגארט, טגארט, טייגרט, טגרט , טיגרט, מצודת טיגארט, מצודות טיגארט, מצודת טגרט, מצודות משטרה, המשטרה הבריטית, תקופת המנדט, אוטו הופמן, מחלקת עבודות ציבוריות, מע"צ, טיגארטים, הטיגארטים, מיזם בנייני המשטרה, אפי אליאן, שימור, אדריכלות, מבנים בריטים,