Buildings List

תחנות המשטרה הבריטיות מסוג “מצודות טיגארט” ומיצדיות “גדר הצפון” בנויות בצורה שונה אחת מהשניה. אמנם, שתיהן נושאות אלמנטים משותפים ברוב המקרים , אך יש שוני מהותי בצורה החיצונית אשר מחזקת את יכולותיה בהתאם לגזרה בהן נמצאות. 

מיצדיות גדר הצפון שימשו יותר כמבני הגנה מבצעיים לעומת מצודות הטיגארט אשר ברובן היו מיועדות למתן שירותים קהילתיים ומשטרתיים כאחד. מיצדיות גדר הצפון הוקמו רק בצפון הארץ לשם הגנת הגבולות, לעומת זאת מצודות הטיגארט הוקמו ברחבי הארץ, ממטולה ועד לבאר שבע באזורים של ערים, יישובים, כפרים ועוד. 

בפרק זה נפרט את רשימת המבנים המלאה לפי השיוך המתאים.

מיצדיות גדר הצפון

North Frontier Forts

מיצדית גדר הצפון – משטרת בצ’ה 2 – Bassa 2 North Frontier Police Station

דגם מיצדית: TYPE C

קבלן: 
מספר קומות: 3
שימוש אחרון: צבא הגנה לישראל
פעילות: נטושה
מיקום: עמוד ענן
הערות: תחנת המשטרה סומנה בספרה 2, מאחר והוקמה כתחנה נוספת בסמוך לצריף המשטרה (נקודת משטרה דור ראשון) אשר פעל במקביל.

מיצדית גדר הצפון – משטרת איקרית* – Ikrit North Frontier Police Station

דגם מיצדית: TYPE C

קבלן: 
מספר קומות: 3
שימוש אחרון: צבא הגנה לישראל
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: נקראה גם משטרת תרביחה* 

מיצדית גדר הצפון – משטרת סאסא (סעסע)  –  Sa’sa North Frontier Police Station 

דגם מיצדית: TYPE  B

 

קבלן: 
מספר קומות: 2
שימוש אחרון:  צבא הגנה לישראל
פעילות:  פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:  נקראה גם משטרת מתת’ / משטרת סעסע

מיצדית גדר הצפון – משטרת צ’לחה –  Salha North Frontier Police Station

דגם מיצדית: TYPE  C

קבלן: 
מספר קומות: 3
שימוש אחרון:  צבא הגנה לישראל
פעילות:  פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:   מכונה גם משטרת אביבים

מיצדית גדר הצפון – משטרת נבי יושע (מצודת כ”ח) –  Nebi yeoshua Forth Frontier Police Station

דגם מיצדית: TYPE  C

קבלן: סולל בונה
מספר קומות: 3
שימוש אחרון:  פעילה
פעילות:  משמר הגבול
מיקום: עמוד ענן
הערות:   מכונה גם מצודת כ”ח, מהווה בחלקה חלק ממוזיאון הרעות הממוקם בצמוד לדופן הצפונית.

מיצדית גדר הצפון – משטרת מג’ד אל כרום  –  Majdal Krum North Frontier Police Station

דגם מיצדית: TYPE  B

קבלן:  
מספר קומות: 2
שימוש אחרון:  בית עסק, מסעדה
פעילות:  
מיקום: עמוד ענן
הערות:   

מיצדית גדר הצפון – משטרת פאראדיה (שפר)   –  Faradiya (Sheffer) North Frontier Police Station

דגם מיצדית: TYPE  B

קבלן: סולל בונה
מספר קומות: 2
שימוש אחרון:  מבנה אזרחי
פעילות:  נטושה
מיקום: עמוד ענן
הערות:   מכונה גם בשם משטרת שפר, ברשימות הראשונות של תחנות גדר הצפון צוינה תחנת ראמה, אשר בפועל מעולם לא הוקמה. במקומה הוקמה משטרת פאראדיה כחלופה.

מיזם בנייני המשטרה

P.B.P – Police Building Program

סבב בנייה ראשון

מצודת טיגארט – משטרת יריחו – Jericho Police

מספר סידורי:

1

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: משולב 2 + 1
 • בלוק שמאל: משולב 2 + 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 24
מאגרי מים: 2 מגדלי שמירה, 1 חצר קדמית

קבלן: דוני את קטינקא / אלבינא

שימוש אחרון:   הרשות הפלסטינית
פעילות:   נטושה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת לטרון – latrun Police

מספר סידורי:

2

דגם: POLICE POST

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: מדורג בהתאם לפני השטח 2 ו-1
 • בלוק שמאל: מדורג בהתאם לפני השטח 2 ו-1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 15
מאגרי מים: 2 מגדלי שמירה , 

קבלן: סינדיקט הבניין של פלשתינה א”י

שימוש אחרון:   צבא הגנה לישראל, מוזיאון – יד לשריון לטרון
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת קטרה – Qatra Police

מספר סידורי:

3

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 1
 • בלוק ימין: 1
 • בלוק שמאל:1 
 • בלוק עורפי: 2

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 1
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 11
מאגרי מים: 1 מגדל , 2 מאגרי חצר פנימית

קבלן: סולל בונה

שימוש אחרון:   מרכז קליטה אזרחי
פעילות:   נטושה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת בית ג’ברין – Beit Jibrin Police

מספר סידורי:

4

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2 (הושמד במלחמת העצמאות)
 • בלוק ימין: משולב 2 ו-1
 • בלוק שמאל: משולב 2 ו-1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 3
כמות עמדות באורוות הסוסים: 30
מאגרי מים: 2 מגדלים, 1 חצר קדמית

קבלן: הארי פ. קיי

שימוש אחרון:   צבא הגנה לישראל
פעילות:   נטושה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת עירק סווידאן – Iraq Suweidan Police

מספר סידורי:

5

דגם: Police Post

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: 1
 • בלוק שמאל: 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 16
מאגרי מים: 2 מגדלים,

קבלן: 1. הארי פ קיי, 
         2. ברוך ספיר / סולל בונה

שימוש אחרון:   צבא הגנה לישראל
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: פעילה היום בשם מצודת יואב , מוזיאון חטיבת גבעתי , שמה הראשוני – משטרת פאלוג’ה

מצודת טיגארט – משטרת ח’אן יונס – Khan Yunis Police

מספר סידורי:

6

דגם: Police Post

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: 1
 • בלוק שמאל: 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 14
מאגרי מים: 2 מגדלים,

קבלן: מיטשל את רולין בע”מ

שימוש אחרון:   הפדאיון (מצרים)
פעילות:   הושמדה
מיקום:
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת מג’דל – Majdal Police

מספר סידורי:

7

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: משולב 1+2
 • בלוק שמאל: משולב 1+2
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 20
מאגרי מים: 2 מגדלים,  חצר קדמית

קבלן: מפעל כללי יפו שות’

שימוש אחרון:   שב”ס (שירות בתי הסוהר) כלא שקמה
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת עתלית– Athlit Police

מספר סידורי:

8

דגם: Police Post

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: 1
 • בלוק שמאל: 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 14
מאגרי מים: 2 מגדלים,

קבלן: מהנדס מחוז חיפה

שימוש אחרון:   המשטרה הצבאית / צבא הגנה לישראל (כלא 6) 
פעילות:   ננטשה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת שפא-עמר (שפרעם) – Shafa Amer Police

מספר סידורי:

9

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: משולב 1+2
 • בלוק שמאל: משולב 1+2
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 16
מאגרי מים: 2 מגדלים,

קבלן: סולל בונה

שימוש אחרון:   משטרת ישראל , בית ספר לשוטרים
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת לג’ון  – Lajjun Police

מספר סידורי:

10

דגם: Police Post

מספר קומות:

 • בלוק ראשי: 2 קומות, קומה שניה מרפסת פתוחה
 • בלוק ימין: מדורג בהתאם לתנאי השטח, קומה עליונה מרפסת פתוחה
 • בלוק שמאל: 1 מדורג בהתאם לתנאי השטח
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3
מגדל משני: 2
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 10
מאגרי מים: 2 מגדלים,

קבלן: סינדיקט הבניין של פלשתינה א”י

שימוש אחרון:  שב”ס (שירות בתי הסוהר) כלא מגידו
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת ג’יפתליק – Jiftlik Police

מספר סידורי:

11

דגם: Police Post

מספר קומות:

 • בלוק ראשי: 2 קומות, מבנה עות’מני
 • בלוק ימין: 1 מדורג בהתאם לתנאי השטח
 • בלוק שמאל: 1 מדורג בהתאם לתנאי השטח
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 2
מגדל משני:1
עמדות מכוניות משטרה: 1
כמות עמדות באורוות הסוסים: 17
מאגרי מים: 2 מגדלים,

קבלן: הארי פ. קיי

שימוש אחרון:  צבא הגנה לישראל , מחנה אריה
פעילות:   ננטשה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

סבב בנייה שני

מצודת טיגארט – משטרת קרית אל עינב – Qiriat El Inab Police

מספר סידורי:

01

דגם: Police Post


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2 משולב מרפסת
 • בלוק ימין: 1
 • בלוק שמאל: 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 1 קומות
מגדל משני: 1 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 10
מאגרי מים:  1 חצר קדמית

קבלן: מהנדס מחוז ירושלים

שימוש אחרון:   פיקוד העורף
פעילות:   נטושה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

 

מצודת טיגארט – משטרת ערטוף – Artuf Police

מספר סידורי:

02

דגם: Police Post


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: משולב 1+2. 
 • בלוק שמאל: משולב 1+2
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 14
מאגרי מים:  1 מגדל ראשי, 1 מגדל משני , 1 חצר קדמית

קבלן: סולל בונה בע”מ

שימוש אחרון:   משטרת ישראל (משטרת בית שמש)
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת רמאללה – Ramalla Police

מספר סידורי:

03

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 3
 • בלוק ימין: משולב 2+3
 • בלוק שמאל: משולב 2+3
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 4 קומות
מגדל משני: 3 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 
מאגרי מים:  1 מגדל ראשי, 1 מגדל משני , 1 חצר קדמית 1 חצר תפעולית

קבלן: דוני את קטינקא / אלבינא

שימוש אחרון:   הרשות הפלסטינית
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת בית לחם – Bethlehem Police

מספר סידורי:

04

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 3
 • בלוק ימין: משולב 2
 • בלוק שמאל: משולב 2
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 4 קומות
מגדל משני: 1 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 22
מאגרי מים:  1 מגדל ראשי, 1 מגדל משני , 1 חצר קדמית

קבלן: מהנדס מחוז ירושלים

שימוש אחרון:   הרשות הפלסטינית
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת בית לחם עירוני – Bethlehem Police Rural

מספר סידורי:

04A

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: משולב 2 מדורג ל3
 • בלוק שמאל: משולב 2 מדורג ל3
 • בלוק עורפי: 3

מגדל ראשי: 1 קומות
מגדל משני: 1 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 3
כמות עמדות באורוות הסוסים: 
מאגרי מים: 1 חצר פנימית

קבלן: אבוסואן את נאצר

שימוש אחרון:   הרשות הפלסטינית
פעילות:   
מיקום: 
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת חברון – Hebron Police

מספר סידורי:

05

דגם: 2nd Class Police Station – Divisional HQ


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 3
 • בלוק ימין: משולב 4 מדורג ל3
 • בלוק שמאל: משולב 4 מדורג ל3
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 1 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 7
כמות עמדות באורוות הסוסים: 32
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי, 1 מגדל משני , 1 חצר תפעולית

קבלן: מיטשל את רולין

שימוש אחרון:   הרשות הפלסטינית
פעילות:   הושמדה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת בית דגן – Beit Dajan Police

מספר סידורי:

06

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: משולב 2 מדורג ל1
 • בלוק שמאל: משולב 2 מדורג ל1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 16
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי, 1 מגדל משני , 1 צפון מערב למגדל המשני

קבלן: מפעל כללי יפו שות’

שימוש אחרון:   משטרת התנועה (משטרת ישראל)
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת רמת-גן – Ramat Gan Police

מספר סידורי:

07

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: משולב 2 מדורג ל1
 • בלוק שמאל: משולב 2 מדורג ל1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 0
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי, 1 מגדל משני , 1 צפון מערב למגדל המשני

קבלן: שחורי את רובינשטיין

שימוש אחרון:   משטרת ישראל (משטרת רמת גן)
פעילות:   בתהליך שימור היסטורי
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת פתח-תקווה – Petah Tikva Police

מספר סידורי:

08

דגם: 2nd Class Police Station – Divisional HQ


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 3
 • בלוק ימין: משולב 3 מדורג ל2 ול-1
 • בלוק שמאל: משולב 3 מדורג ל2 ול-1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 4 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 4
כמות עמדות באורוות הסוסים: 16
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי, 1 מגדל משני 

קבלן: חברת משרד קבלני

שימוש אחרון:   משטרת ישראל (משטרת פתח תקווה)
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת הרצליה – Herzlia Police (משטרת כפר סבא)

מספר סידורי:

09

דגם: 2nd Class Police Station  


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: משולב 2 מדורג ל1
 • בלוק שמאל: משולב 2 מדורג ל1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 23
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי, 1 מגדל משני 

קבלן: סינדיקט הבניין של פלסטינה

שימוש אחרון:   משטרת ישראל (משטרת כפר סבא)
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: התחנה מוכרת כמשטרת הרצליה, אך בפועל הוקמה בצומת כפר סבא / רעננה ופעילה כמשטרת כפר סבא.

מצודת טיגארט – משטרת רמלה – Ramle Police 

מספר סידורי:

010

דגם: 2nd Class Police Station – Divisional HQ


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: משולב 2 מדורג ל1
 • בלוק שמאל: משולב 2 מדורג ל1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 1 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 3
כמות עמדות באורוות הסוסים: 0
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי

קבלן: ש. דיסקין 

שימוש אחרון:   שירות בתי הסוהר (שב”ס) – כלא איילון
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת רמלה – Ramle Police (עירונית)

מספר סידורי:

011

דגם: 1st Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: 2
 • בלוק שמאל: 2
 • בלוק עורפי: 2

מגדל ראשי: 1 קומות
מגדל משני: 1 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 3
כמות עמדות באורוות הסוסים: 0
מאגרי מים: חצר פנימית

קבלן: ש. דיסקין 

שימוש אחרון:   משטרת ישראל (משטרת מחוז מרכז) רמלה
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת לוד – Lod Police

מספר סידורי:

012

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: 2 משולב 1
 • בלוק שמאל: 2 משולב 1 
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 3
כמות עמדות באורוות הסוסים: 0
מאגרי מים: 1 מגדל גבוה, 1 מגדל משני

קבלן: מיטשל את רולין בע”מ 

שימוש אחרון:   משמר הגבול (מג”ב) (מפקדת מג”ב מרכז)
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת רחובות – Rehovoth Police

מספר סידורי:

013

דגם: 2nd Class Police Station – Divisional HQ


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 3
 • בלוק ימין: 1
 • בלוק שמאל: 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 4 קומות
מגדל משני: 1 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 3
כמות עמדות באורוות הסוסים: 0
מאגרי מים: 1 מגדל גבוה

קבלן: שחורי את רובינשטיין בע”מ

שימוש אחרון:   משטרת ישראל (משטרת רחובות) 
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת קרית חיים – Qiryat Haim Police

מספר סידורי:

016

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: 2 משולב 1
 • בלוק שמאל: 2 משולב 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 3
כמות עמדות באורוות הסוסים: 0
מאגרי מים: 1 מגדל גבוה 1 מגדל משני

קבלן: שחורי את רובינשטיין בע”מ

שימוש אחרון:   משטרת ישראל (משטרת קרית חיים) – מרחב זבולון
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת ג’למה (יג’ור) – Yajour (Jalama) Police

מספר סידורי:

017

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין: 2 משולב 1
 • בלוק שמאל: 2 משולב 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 26
מאגרי מים: 1 מגדל גבוה 1 מגדל משני , חצר קדמית, 

קבלן: מהנדס מחוז חיפה

שימוש אחרון:   שירות בתי הסוהר (שב”ס)  – כלא קישון
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת כרכור – Kerkour Police

מספר סידורי:

018

דגם: Police Post


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 10
מאגרי מים: 1 מגדל גבוה 1 מגדל משני 

קבלן: סינדיקט הבניין של פלשתינה  

שימוש אחרון:   צבא הגנה לישראל (צה”ל)    – מתקן 1391* 
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת חדרה – Hadera Police

מספר סידורי:

019

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין:  2 משולב 1
 • בלוק שמאל: 2 משולב 1 
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 3
כמות עמדות באורוות הסוסים: 16
מאגרי מים: 1 מגדל גבוה 1 מגדל משני 

קבלן: ש. דיסקין בע”מ

שימוש אחרון:   משטרת ישראל (משטרת חדרה) 
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת זכרון יעקב – Zichron Yaaqov Police

מספר סידורי:

020

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין:  2 מדורג ל 1 בהתאם לתנאי השטח
 • בלוק שמאל: 2 מדורג ל 1 בהתאם לתנאי השטח
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 3
כמות עמדות באורוות הסוסים: 18
מאגרי מים: 1 מגדל גבוה 1 מגדל משני 

קבלן: מהנדס מחוז חיפה

שימוש אחרון:   משטרת ישראל (משטרת זכרון-יעקב) 
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת נצרת – Nazareth Police

מספר סידורי:

021

דגם: District HQ, Divisional HQ, 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 3
 • בלוק ימין:  3
 • בלוק שמאל: 3
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 4 קומות
מגדל משני: 4 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 8
כמות עמדות באורוות הסוסים: 36
מאגרי מים: 1 מגדל גבוה 1 מגדל משני , מאגר תת קרקעי תחת מבנה השירות במרכז החצר הפנימית

קבלן: ש סאולי ובנו

שימוש אחרון:   פיקוד העורף (פקע”ר) , מפקדה צפונית
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת עפולה – Affulleh Police

מספר סידורי:

022

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 1 (משולב קומה שניה של מבנה משטרה ראשון)
 • בלוק ימין:  2 מדורג 1 
 • בלוק שמאל: 2 מדורג 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני קדמי : קומה אחת
מגדל משני אחורי: קומה אחת
עמדות מכוניות משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 12
מאגרי מים: 1 מגדל גבוה 

קבלן: סולל בונה בע”מ

שימוש אחרון:  משטרת ישראל (משטרת עפולה)
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת נהלל – Nahalal Police

מספר סידורי:

023

דגם: Police Post


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 1 (משולב קומה שניה של מבנה משטרה ראשון)
 • בלוק ימין:  ללא
 • בלוק שמאל: 1 (מבנה משטרה ראשון)
 • בלוק עורפי: 1 (אורוות סוסי המשטרה הרכובה)

מגדל ראשי: 1 קומות
מגדל משני: 1 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 0
כמות עמדות באורוות הסוסים: 8
מאגרי מים: באר בחצר הפנימית

קבלן: סולל בונה בע”מ

שימוש אחרון:  משטרת התנועה  + המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל – סניף צפון
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת טבריה – Tiberias Police

מספר סידורי:

024

דגם: 2nd Class Police Station – Divisional HQ


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 3  
 • בלוק ימין:  3
 • בלוק שמאל: 3
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 4 קומות
מגדל משני: 4 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 5
עמדות אופנועי משטרה: 2
כמות עמדות באורוות הסוסים: 27
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני

קבלן: סולל בונה בע”מ

שימוש אחרון:  משטרת ישראל , משטרת טבריה
פעילות:   פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת סמח’ – Samakh Police | משטרת צמח

מספר סידורי:

025

דגם: 2nd Class Police Station


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 1 (משולב מגדל קומה שניה של בניין משטרה ראשון)  
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 2
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 1 קומות
מגדל משני: 3 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
תאים באורוות הסוסים: 12
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 

קבלן: סולל בונה בע”מ את קאראמן ושות’

שימוש אחרון:  צבא הגנה לישראל, צה”ל – חטמ”ר 228 – חטיבת העמקים
פעילות:   נטושה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת אל-חמה – EL Hamme Police

מספר סידורי:

026

דגם:  Police Post


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 1 
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 2 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 1
תאים באורוות הסוסים: 0
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 

קבלן: סולל בונה בע”מ את קאראמן ושות’

שימוש אחרון:  צבא הגנה לישראל, צה”ל 
פעילות:   הושמדה חלקית, מגדל אחד נותר בפעילות צבאית.
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת בית שאן – Beisan Police

מספר סידורי:

027

דגם: 2ND CLASS POLICE STATION


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2
 • בלוק ימין:  2 משולב ל1 
 • בלוק שמאל: 2 משולב ל1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
תאים באורוות הסוסים: 25
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני

קבלן: דרך ארץ ישראל ובנייה כללית בע”מ

שימוש אחרון:  משטרת ישראל , משטרת בית שאן
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

משטרת בית שאן – עירונית – Beisan Police

מספר סידורי:

027A

דגם: ללא

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2

קבלן: לא ידוע, מבנה מהתקופה העותמאנית

שימוש אחרון:  שימוש אזרחי, מתחם תיירות עירוני
פעילות: פעילה
מיקום:
הערות:
תחנה זו הינה מבנה עירוני, אשר הוקם בתקופה העותמאנית טרם תקופת המנדט, במסמכים המנדטוריים זוהתה כתחנה 027A. אין מדובר במצודת טיגארט.

מצודת טיגארט – משטרת שאטה – Shatta Police

מספר סידורי:

028

דגם: Police Post


מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 1 משולב מגדל קומה שניה של תחנת משטרה ראשונה
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 2 משולב ל1
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 1 קומות
מגדל משני: 1 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 1
תאים באורוות הסוסים: 6
מאגרי מים: באר חצר פנימית

קבלן: סולל בונה בע”מ

שימוש אחרון:  שירות בתי הסוהר , שב”ס , מתקן כליאה , בית סוהר – כלא שאטה
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת שכם (עירונית) – Nablus Police

מספר סידורי:

029/1

דגם: Police HQמספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2 
 • בלוק ימין:  2
 • בלוק שמאל: 2
 • בלוק עורפי: 2

מגדל ראשי: 1 קומות
מגדל משני: 1 קומות
עמדות מכוניות משטרה:  
תאים באורוות הסוסים:  
מאגרי מים:  

קבלן: הקבלנים המאוחדים בע”מ

שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית
פעילות: פעילה
מיקום:
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת שכם – Nablus Police

מספר סידורי:

029/2

דגם: District HQ, Divisional HQ, 2nd Class Police Station

 

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2 
 • בלוק ימין:  2
 • בלוק שמאל: 2
 • בלוק עורפי: 2

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 1 קומות
עמדות מכוניות משטרה:   
תאים באורוות הסוסים:   
מאגרי מים:  מגדל ראשי ,  

קבלן: הקבלנים המאוחדים בע”מ

שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית
פעילות: פעילה
מיקום:
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת שכם – Nablus Police

מספר סידורי:

030

דגם: District HQ, Divisional HQ, 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 3 
 • בלוק ימין:  3
 • בלוק שמאל: 2 בהתאם לתנאי השטח
 • בלוק עורפי: 3

מגדל ראשי: 4 קומות
מגדל משני: 4 קומות
עמדות מכוניות משטרה:  9
תאים באורוות הסוסים:  42
מאגרי מים:  מגדל ראשי , 1 מגדל משני , 

קבלן: הקבלנים המאוחדים בע”מ

שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית
פעילות: פעילה
מיקום:
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת טולכרם – Tul Karem Police

מספר סידורי:

031

דגם: DIVISIONAL HQ 2ND CLASS POLICE STATION

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2 
 • בלוק ימין:  2
 • בלוק שמאל: 2 
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 3 קומות
עמדות מכוניות משטרה:  7
תאים באורוות הסוסים:  29
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני , 

קבלן: סולל בונה בע”מ את קאראמאן ושות’  

שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית
פעילות: הושמדה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת קלקיליה- Qalqilya Police

מספר סידורי:

032

דגם: POLICE POST

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2 (קומה שניה מרפסת פתוחה)
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 1 
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה:  2
תאים באורוות הסוסים:  6
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני , 

קבלן: סולל בונה בע”מ  

שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית
פעילות: הושמדה , בתאריך
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת ג’נין – Jenin Police

מספר סידורי:

034

דגם: DIVISIONAL HQ 2ND CLASS POLICE STATION

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 3
 • בלוק ימין:  2
 • בלוק שמאל: 1 
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 4 קומות
מגדל משני: 3 קומות
עמדות מכוניות משטרה:  2
תאים באורוות הסוסים:  6
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני , 

קבלן: סולל בונה בע”מ את קאראמן ושות’  

שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת ח’רבת בית ליד – Khirbet Beit Lid Police

מספר סידורי:

035

דגם: 2ND CLASS POLICE STATION

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 1 עם מגדל של תחנת משטרה ראשונה
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 1 
 • בלוק עורפי: 2

מגדל ראשי: 1 קומות
מגדל משני: 3 קומות
עמדות מכוניות משטרה:  2
תאים באורוות הסוסים:  6
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני , 

קבלן: סינדיקט הבניין של פלסטינה

שימוש אחרון: שב”ס (שירות בתי הסוהר)  – כלא אשמורת
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת תל מונד – Tel Mond Police

מספר סידורי:

036

דגם: POLICE POST

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2 – קומה שניה מרפסת פתוחה
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 1 
 • בלוק עורפי: 2

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה:  1
תאים באורוות הסוסים:  13
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני , 

קבלן: שחורי את רובינשטיין בע”מ

שימוש אחרון: שב”ס (שירות בתי הסוהר)  – כלא השרון
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת צפת – Safad Police

מספר סידורי:

037

דגם: DIVISIONAL HQ 2ND CLASS POLICE STATION

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 3
 • בלוק ימין:  3 משולב 2
 • בלוק שמאל: 3 משולב 2 
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 4 קומות
מגדל משני: 3 קומות
עמדות מכוניות משטרה:  9
תאים באורוות הסוסים:  38
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני , חצר פנימית – תת קרקעי

קבלן: סולל בונה בע”מ

שימוש אחרון: משטרת ישראל , משטרת צפת (משטרת כנען)
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

תחנת משטרה מבוצרת  – משטרת צפת – עיר – Safad Police Town

מספר סידורי:

037A

דגם: Police HQ

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 3
 • בלוק ימין:  3 
 • בלוק שמאל: 3 
 • בלוק עורפי: 3

מגדל שמירה חיצוני – 2
עמדות מכוניות משטרה:  2
תאים באורוות הסוסים:  0
מאגרי מים: 

קבלן: סולל בונה בע”מ

שימוש אחרון: אזרחי, המכללה האקדמית צפת
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת ראש פינה – Rosh Pina Police

מספר סידורי:

038

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 1 עם מגדל קומה שניה של בניין המשטרה הראשון.
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 2 
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 1 קומות
מגדל משני: 3 קומות
עמדות מכוניות משטרה:  2
תאים באורוות הסוסים:  15
מאגרי מים: 1 מגדל משני

קבלן: סולל בונה בע”מ

שימוש אחרון: משטרת ישראל , משטרת ראש פינה 
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת ח’לסה – Khalasa Police

מספר סידורי:

039

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2 עם מגדל קומה שניה של בניין המשטרה הראשון.
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 1 
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 2 קומות
מגדל משני: 1 קומות
עמדות מכוניות משטרה:  2
תאים באורוות הסוסים:  15
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , תת קרקעי חצר פנימית

קבלן: דרך ארץ ישראל ובנייה כללית בע”מ

שימוש אחרון: משטרת ישראל , משטרת קרית שמונה
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת מטולה – Metulla Police

מספר סידורי:

040

דגם: Police Post

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2 
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 1 
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה:  1
תאים באורוות הסוסים:  9
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני

קבלן: סולל בונה בע”מ

שימוש אחרון: צה”ל (צבא הגנה לישראל) , יק”ל (יחידת קישור ללבנון)
פעילות: נטושה משנת 2017
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת תרשיחא (מעונה) – Tarshiha Police

מספר סידורי:

041

דגם: Police Post

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 2 
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 1 
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה:  2
תאים באורוות הסוסים:  18
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני , מאגר תת קרקעי בצמוד למגדל הראשי, משטחי אגירת מי גשמים על פני הר-אגר הסמוך

קבלן: הקבלנים המאוחדים בע”מ

שימוש אחרון: משטרת ישראל , משטרת תרשיחא, משטרת מעלות
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת עזה  – Gaza Police

מספר סידורי:

042

דגם: District HQ, Divisional HQ, 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי: 3 
 • בלוק שני – 3
 • בלוק שלישי 3
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 1 
 • בלוק עורפי: 3

מגדל ראשי: 4 קומות
מגדל משני: 4 קומות
עמדות מכוניות משטרה:  9
תאים באורוות הסוסים:  28
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני , מאגר תת קרקעי בין בלוק 3 לבלוק עורפי , מאגר תחת מבנה תחזוקה

קבלן: סולל בונה בע”מ את קאראמאן ושות’

שימוש אחרון: המשטרה הפלסטינית
פעילות: הושמדה 
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת באר-שבע – Beer Sheba Police

מספר סידורי:

043

דגם: DIVISIONAL HQ 2ND CLASS POLICE STATION

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי (עות’מני) – 2 
 • בלוק ראשי (בריטי) – 2
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 1 
 • בלוק עורפי: 2
 • בלוק פנימי – 2

מגדל ראשי: 4 קומות
מגדל משני: 1 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 6
תאים באורוות הסוסים:  
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , מאגר תת קרקעי בחצר צפונית

קבלן: מהנדס מחוז ירושלים

שימוש אחרון: משטרת ישראל – משטרת באר שבע , מפקדת פיקוד דרום צה”ל (חולקים את המתחם יחדיו)
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת עכו – Acre Police

מספר סידורי:

044

דגם: 2nd Class Police Station – Divisional HQ

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי 3
 • בלוק ימין:  3
 • בלוק שמאל: 3 
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 4 קומות
מגדל משני: 4 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 6
תאים באורוות הסוסים:  29
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני ,

קבלן: מהנדס מחוז חיפה

שימוש אחרון: משטרת ישראל – משטרת עכו
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות: 

מצודת טיגארט – משטרת סרפנד אלחרב (משטרת ראשון)  – SARAFAND EL KHARAB (RISHON POLICE)

מספר סידורי:

045

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי 2
 • בלוק ימין:  2 משולב 1
 • בלוק שמאל: 2 משולב 1  
 • בלוק עורפי: 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
תאים באורוות הסוסים:  16
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני , חצר מזרחית (תפעולית) מאגר תת קרקעי

קבלן: שחורי את רובינשטיין בע”מ

שימוש אחרון: צה”ל (צבא הגנה לישראל) פיקוד עורף (פקע”ר) מחנה פיקוד העורף נס ציונה ולאחר מכן אתר צילומים כאן 11
פעילות: נטושה
מיקום: עמוד ענן
הערות: *התחנה מוכרת כמשטרת ראשון, שמה שונה לשם זה במהלך שנות הארבעים*
** לאחר עזיבת המבנה מידי פיקוד העורף מרכז, הפכה המצודה כאתר צילומים לסדרות טלווזיה מבית “כאן 11”, 
שעת נעילה, שב\ס, “השוטרים” ועוד.  בימים אלה מונחות תשתיות סביב המצודה וזו תהפוך למרכז קהילתי בלב שכונה חדשה במתחם**

סבב בנייה שלישי

מצודת טיגארט – משטרת ג’סר אל-מג’אמיJisr El-Majami Police

מספר סידורי:

046

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי 2
 • בלוק ימין:  2 משולב 1
 • בלוק שמאל: 2 משולב 1  
 • בלוק עורפי: 1
 • בלוק פנימי – 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 1
תאים באורוות הסוסים:  18
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני 

קבלן: 

שימוש אחרון: צבא הגנה לישראל, שטח אש, מתקן אימונים
פעילות: נטושה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת דהרייה  – Adh Dahariya Police

מספר סידורי:

047

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי 2
 • בלוק ימין:  2 משולב 1
 • בלוק שמאל: 2 משולב 1  
 • בלוק עורפי: 1
 • בלוק פנימי – 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 2
תאים באורוות הסוסים:  22
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני , חצר פנימית קדמית, תת קרקעי

קבלן: 

שימוש אחרון: משרד הבטחון של הרשות הפלסטינית, בית הסוהר דהרייה
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת טובאס  – Tubas Police

מספר סידורי:

048

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי 2
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 1  
 • בלוק עורפי: 1
 • בלוק פנימי – 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 1
תאים באורוות הסוסים:  25
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני

קבלן: 

שימוש אחרון: מתנ”ס עירוני בעיר טובאס
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת סילאת  דהר   – Silat Adh Dhahr Police

מספר סידורי:

049

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי 2 משולב ל1
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 1  
 • בלוק עורפי: 1
 • בלוק פנימי – 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 1
תאים באורוות הסוסים:  12
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני

קבלן: 

שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית, 
פעילות: ננטשה,
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת דיר קדיס   – Dir Kadies Police

מספר סידורי:

050

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי 2 
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 1  
 • בלוק עורפי: 1
 • בלוק פנימי – 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 1
תאים באורוות הסוסים:  17
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני

קבלן: 

שימוש אחרון: הרשות הפלסטינית, 
פעילות: ננטשה,
מיקום: עמוד ענן
הערות:

מצודת טיגארט – משטרת נבי סלאח   – Nebi Saleh Police

מספר סידורי:

051

דגם: 2nd Class Police Station

מספר קומות: 

 • בלוק ראשי 2 
 • בלוק ימין:  1
 • בלוק שמאל: 1  
 • בלוק עורפי: 1
 • בלוק פנימי – 1

מגדל ראשי: 3 קומות
מגדל משני: 2 קומות
עמדות מכוניות משטרה: 1
תאים באורוות הסוסים:  14
מאגרי מים: 1 מגדל ראשי , 1 מגדל משני. , מאגר מים  תת קרקעי ממערב למצודה. 

קבלן: 

שימוש אחרון: שימוש אזרחי – אולפנת “שירת הים”
פעילות: פעילה
מיקום: עמוד ענן
הערות:

תיקי תיעוד – גדר הצפון

פרויקט טיגארט, פרוייקט טיגארט, פרויקט טגארט, טיגהבהרה: התמונות המפורסמות במסגרת הכתבות באתר מתקבלות מגורמים שונים ו/או מצולמות מטעם אנשי האתר. תמונות אשר מתקבלות מגורמים חיצוניים מתפרסמות בהתאם למידע שהתקבל עימם במועד כתיבת הכתבה. אנו עושים את מיטב המאמצים לכבד את זכויותיהם של בעלי זכויות היוצרים ומנסים ככל הניתן לאתר בעלי זכויות יוצרים עבור שימוש בחומרים המתפרסמים.
השימוש נעשה על פי עדכון 5 לסעיף 27א לחוק זכויות היוצרים תשס”ח 2007. במידה והנכם בעלי זכויות יוצרים בחומר המופיע באתר ו/או בפרסום זה, ואתם מרגישים כי נפגעה זכותכם אנו מבקשים ממכם לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני law27a@mapah.co.il יחד עם קישור לדף או היצירה המדוברת, שם ודרכי תקשורת (מייל/טלפון) ואנו נסיר את החומרים. או לחילופין לעדכון פרטיכם ומתן קרדיט כנדרש וזאת על פי דרישתכם והסכמתכם.

ארט, טגארט, טייגרט, טגרט , טיגרט, מצודת טיגארט, מצודות טיגארט, מצודת טגרט, מצודות משטרה, המשטרה הבריטית, תקופת המנדט, אוטו הופמן, מחלקת עבודות ציבוריות, מע”צ, טיגארטים, הטיגארטים, מיזם בנייני המשטרה, אפי אליאן, שימור, אדריכלות, מבנים בריטים,