כתבה בנושא מבנים היסטוריים מראשית ההתיישבות – הקמת המועצה לשימור אתרים

 

 

יובהר כי כל הקישורים הינם מוטמעים מאתר youtube ואינם מאוחסנים בשרתי אתר זה. (היסטוריה על המפה)