פרק בסדרה “שביל באמצע שביל בצד” – בריכת המשושים בהנחיית ספי בן יוסף

 יובהר כי כל הקישורים הינם מוטמעים מאתר youtube ואינם מאוחסנים בשרתי אתר זה. (היסטוריה על המפה)