לא פעם נתקלנו בשאלה , מדוע העיר שלי נקראה כך, כמובן שלא מדובר בעיר ספציפית אלא שאלה כללית על כלל הערים והיישובים בעולם.

כאן , בהיסטוריה על המפה החלטתי לקבץ את כל היישובים והערים בארץ, ולספר מדוע נקראו כך.