WAZE

משטרת הג'יפתליק - צילום שמואל יוסף שוויג 1940-1941
0 3
Posted in אתר היסטורי אתר צילום הטיגארטים בארץ ישראל - פרויקט תיעוד מאמר

פרויקט טיגארט – משטרת הג'יפתליק – מחנה אריה (מצודת טיגארט)

אסתר , עובדת המכבסה שהיתה בסוד העניינים של מפעל הנשק
0 0
Posted in אתר היסטורי אתר צילום מאמר

סודות קבורים באדמה – ביקור מפעל הנשק הסודי מכון איילון

בעת שדרוג המערה, נחשפו חלקים שלא היו גלויים בעבר - צילום: אפי אליאן
0 0
Posted in אתר היסטורי אתר צילום טיול עתיקות

אז חזרנו לביקור במערה המחודשת – מערת הנטיפים (מערת אבשלום)

דוב רץ אחרי כלב - פסיפס הציפורים קיסריה - צילום: אפי אליאן
0 2
Posted in אתר היסטורי אתר צילום טיול עתיקות

עד 120 מדליוני ציפורים ( פסיפס הציפורים קיסרייה )

ויש לנו אש !!! , בשולחן הגחלים לחימום הברזל בנפחיית אשבל במזכרת בתיה
0 0
Posted in אתר היסטורי אתר צילום

מיזם ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת במזכרת בתיה – חלק ב' – נפחיית אשבל

0 2
Posted in אז והיום אתר היסטורי אתר צילום טיול עתיקות

מדור "אז והיום" והפעם – אצבע עוג מלך הבשן

המטוס בגן הבנים לזכרו של טייס חיל האויר - סגן חיים הולצמן - צילום: אפי אליאן
0 2
Posted in אתר היסטורי אתר צילום

גבורה בשחקים – מטוס המיסטר מגן הבנים ברחובות

דופן שמאל של מטוס הנורד 072 השוכן ביער המגינים
0 2
Posted in אתר היסטורי אתר צילום

פיקניק משפחות מתחת לכנפי הנורד – המטוס מיער המגינים

0 0
Posted in אתר היסטורי אתר צילום

מאגר המים בריכת השילוח ביער חולדה

הכתובת מעל הכניסה לעיר בקלעת נמרוד
0 2
Posted in אתר היסטורי אתר צילום טיול עתיקות

על רכס ההרים הצפוני – מבצר נמרוד (קַלְעַת נַמרוּד / קַלְעַת אֶ-צוּבֵּייבָּה)

מבנה החאן שהוקם בכפר איסדוד בתקופה העותמנית
0 0
Posted in אתר היסטורי אתר צילום טיול עתיקות

המסגד ,אחוזת הקבר החאן והבית ספר בכפר איסדוד

שילוט הכניסה למתחם קבר יאסון ברחוב אלפסי 10 רחביה ירושלים
0 2
Posted in אתר היסטורי אתר צילום טיול עתיקות

קבר שודד הים מרחוב אלפסי 10 (קבר יאסון – Jason’s Tomb)

קשת ועץ שקמה בשמורת הטבע נחל אלכסנדר
0 0
Posted in אתר היסטורי אתר צילום טיול עתיקות

טיול מים בנחל אלכסנדר וחירבת סאמרה

מבט ממזרח למערב לעבר אחוזת הקבר של השיח עוואד
0 0
Posted in אתר היסטורי אתר צילום טיול עתיקות

אחוזת קבר השי'ח עוואד שעל חוף הים באשקלון

בואו להכיר את עכו מזווית אחרת
0 2
Posted in כללי עדכוני חדשות

בואו להכיר את עכו מזווית אחרת – הזמנה מרשות העתיקות

הכניסה למוזיאון הרכבת בחיפה
0 1
Posted in אתר היסטורי אתר צילום מאמר

רכבת מלאת ההפתעות ( ביקור במוזיאון רכבת ישראל )

תותחים ומקלעים במוזיאון בתי האוסף של צה"ל
0 0
Posted in אתר היסטורי אתר צילום

טיול למוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל (מוזיאון צה"ל)

קרונות רכבת העומדים בשורה בנמל אשדוד מול גבעת יונה - צילום: אפי אליאן
0 1
Posted in אתר היסטורי אתר צילום טיול עתיקות

המגדלור אשר על הגבעה הכי גבוהה בעיר (גבעת יונה)

מערת הנטיפים בשורק - צילום: אפי אליאן
0 2
Posted in אתר צילום טיול עתיקות

מערה שכולה נטיפים (מערת אבשלום / מערת הנטיפים)

מבנה קבר השיח' במושב עזריקם - צילום: אפי אליאן
0 1
Posted in אתר היסטורי אתר צילום טיול עתיקות

אחוזת קבר בחצר האחורית (קבר השי'ח ביישוב עזריקם )