הפילבוקס ליד מסילת הרכבת בעד הלום אשדוד

הפילבוקס הוקם כמיני עשרות ואולי מאות הפזורים ברחבי הארץ על ידי הבריטים בתקופת המנדט בישראל. המבנים הללו שימשו למשמר ואבטחת קווי תנועה ראשיים.

הפילבוקס באשדוד בנוי בסמוך לגשר הרכבת עד הלום באשדוד ושימש להגנת הקו רכבת שעבר (ועדיין עובר) במקום.