משחיתי מצודת "אשדוד-ים" חזרו לנקותה מצבעי הונדליזם

נגישות