רבים מהמבקרים במוזיאון לטרון (מוזיאון יד לשריון) לא שם לב לוודאי שהמגדל עליו ניצב הטנק בכניסה, למעשה הינו מגדל מים בריטי שראשו הוסר לשם העמדת הטנק במקום.

מגדל המים במשטרת לטרון נבנה במקביל לבניית תחנת משטרת לטרון (מצודת טגארט). המגדל – בצורה הבסיסית והמוכרת המזוהה עם תקופת המנדט הבריטי ושימש לאגירת מים בעת חירום לטובת תחנת המשטרה והיישובים הסמוכים. 

בעת הקמת מוזיאון יד לשריון בלטרון בשנת 1978 , הוסר מיכל המים הרעוע מעל פני המגדל, ארבעת רגליו חוזקו משמעותית והוחלט שעל ראשו יונח טנק שרמן מתוצרת ארה”ב שנלקח כשלל במהלך אחת ממלחמות ישראל. 

לימים הפך הטנק על מגדל המים כסמל מוזיאון יד לשריון וזה ניצב שם עד ימים אלו. 

טנק השרמן שעל מגדל המים הבריטי בלטרון - צילום: אפי אליאן
טנק השרמן שעל מגדל המים הבריטי בלטרון – צילום: אפי אליאן

 

רגע הנחת הטנק על הבמה במוזיאון יד לשריון בלטרון - צילום: רפרודוקציה
רגע הנחת הטנק על הבמה במוזיאון יד לשריון בלטרון – צילום: רפרודוקציה