אתר המכיל מיניאטורות רבות המדמות מבנים ואתרים רבים בארץ ישראל.

הייחוד – דגמים מוקטנים בקנה מידה אחיד של 1:32.

במקום מוצגים מבנים, אתרים מפורסמים , ארכיטקטורה היסטורית ודתית ועוד. 

במקום תצוגות רבות המשתנות מפעם לפעם.

איך מגיעים? 

כביש 3 לכיוון ירושלים, בצומת לפני לטרון פונים לכביש 424, לאחר כ500 מטר פניה שמאלה לתוך פארק מיני ישראל.