.מנהל החפירה פבלו בצר ליד ארונות קבורה מימי הסנהדרין.צילום יולי שוורץ

.מנהל החפירה פבלו בצר ליד ארונות קבורה מימי הסנהדרין.צילום יולי שוורץ

התמונה פורסמה לשימוש הולם תוך שמירה על תצורתה המקורית. כמו כן ניתן לבצע שימוש בתמונה תוך מתן קרדיט לאתר “היסטוריה על המפה” או אם מצוין מקור ו/או צלם התמונה כפי שצוין בצמוד לתמונה הרי שיש לציינו ישירות.