סמל העיר אשקלון - מקור: אתר עיריית אשקלון

מקור השם

מקור השם אשקלון הינו בעת העתיקה, כבר בספר יהושע , אוזכרה אשקלון לראשונה בפסוק “חמשת סרני פלשתים, העזתי, האשדודי האשקלוני…” (יהושע יג). לאחר מכן הוצגה במקומות נוספים כמו ספר שופטים. 

סברה נוספת שהועלתה, היא משום שאשקלון אחת מערי הנמל העתיקות בארץ, והמסחר היה מהפעיל ביותר באותה תקופה. ישנה סבירות לקשר לשוני בין המילה שקל (מטבע) לבין אשקלון. 

לאחר שנים , בטרם קום המדינה, שמה של אשקלון נקרא “אל מג’דל”, שם התקיים כפר ערבי, פירוש המג’דל אינו מגדל כפי שניתן לנחש מהשורש, אלא על שם הגדילים (חוטי תפירה ואריגה) איתם עסקו

במסחר במשך שנים רבות.  שנה לאחר קום מדינת ישראל , העבירה ממשלת ישראל הטריה עולי מעברה אשר שוכנה בחלקה בבתי הכפר הישן ולאחר מכן הוקמה מועצת העיר אשקלון.

תאריך הקמה

הוקמה כמועצה מקומית 1949

הוכרזה כעיר בשנת 1955.

אטרקציות באשקלון

  • הגן הלאומי אשקלון
  • אחוזת המייל השלישי – שרידי עיר שלמה מהתקופה הביזנטית – למידע נוסף
  • אחוזת קבר השי’ח עוואד שעל חוף הים באשקלון – למידע נוסף
  • רצפת הפסיפס מול הולידאי אין – למידע נוסף