בריכת השילוח הינה בריכה עגולה ששימשה כמאגר מים שהובלו בצינורות בדרך בורמה עד לתחנת שער הגיא. 

הבריכה הוקמה בחודש יוני 1948 בחיפזון גמור על מנת לאפשר העברת מים בירושלים הנצורה. 

קו המים מהבריכה הוקם במשך 4 שבועות בלבד, על מנת לתת מענה במקום צינור המים שהוביל מלטרון וחובל על ידי הירדנים. 

במקום שלטי מידע רבים סביב הבריכה והמקום מסודר לביקור. 

איך מגיעים?

מכביש 3 לכיוון צומת חולדה. פונים לכביש 411 ל-יער חולדה , בכניסה הצפונית ביותר. שילוט במקום.