water tower logo big 9-2013

 

בכל עיר קיים לפחות מגדל מים אחד, לעיתים מדובר במגדל שקיים מאז ימיו הראשון של היישוב הראשון, לעיתים מדובר במגדל ששימש בכלל לתצפית מטעמי בטחון ואנו כאן נתעד את אלו שהיו חלק מההיסטוריה המקומית בישראל.