תגית: מפעל

תקריב למיכל מגדל המים הבריטי שקרס - צילום: אפי אליאן
Posted in אתר היסטורי אתר צילום

מדור "מגדלים" והפעם: מגדלי המים הבריטים במפעל הגופרית בנחאביר

הפעם , בניגוד לתיעוד מגדלי המים כפי שהתקיים עד היום, נספר את סיפוריהם של מגדלי מים מתקופה בה טרם הוקמה מדינת ישראל.

מגדלי המים במפעל הגופרית בנחאביר הוקמו בשנת 1942 בתקופת המנדט הבריטי כחלק מבסיס חיל האויר הבריטי RAF ששכן אז בישראל.

מיכל מגדל המים הבריטי בנחאביר - צילום: אפי אליאן
מיכל מגדל המים הבריטי בנחאביר – צילום: אפי אליאן

לחצו כאן להמשך הקריאה "מדור "מגדלים" והפעם: מגדלי המים הבריטים במפעל הגופרית בנחאביר"

מבנה המכבסה בשנות השישים בטרם שופץ ושומר במכון איילון
Posted in אז והיום אתר היסטורי מאמר

מדור "אז – והיום" , והפעם: מפעל לייצור התחמושת במכון איילון

מדור "אז – והיום" והפעם – מכון איילון

שלט הכניסה למכון איילון ברחובות
שלט הכניסה למכון איילון ברחובות – צילום: אפי אליאן

לחצו כאן להמשך הקריאה "מדור "אז – והיום" , והפעם: מפעל לייצור התחמושת במכון איילון"