מקור השם 

בתחילה נקרא המושב “תענך א”. לאחר מכן שונה שמו לאביטל.

מקור השם של מושב אביטל הינו מספר שמואל א’ , לשם ציון ברכת הטל שתבוא במקום קללת דוד. “הרי בגלבע אל-טל ואל-מטר עליכם ושדי תרומות כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן”. 

שנת הקמה

הוקם בשנת 1953 על ידי עולים חדשים שהשתייכו לתנועת המושבים

אטרקציות במושב אביטל