מדוע הישוב נקרא כך?

מקור שמו של היישוב אבני חפץ הינו במקורות ומבוסס על הפסוק “וכל גבולך לאבני חפץ” מספר ישעיהו נ”ד – י”ב.

מתי הוקם היישוב?

תחילת הקמתו היתה בשנת 1980 אולם בשל בעיות רכישת הקרקע, הוקם רשמית רק בשנת 1990.

אטרקציות באבני חפץ

  • בור פעמון , בור מים , משמש בעיקר להשקיית צאן של רועים בסביבה.  – קישור 
  • מערת פעמון “הבור” , מערת פעמון עתיקה , לאחר תקופת הגשמים ניתן לשכשך במימיה – קישור
  • עתיקות בסביבת “גבעת צרויה” , במקום שרידים ככל הנראה של בית בד עתיק – קישור
  • חירבן דירבן , שרידי אתר ארכיאולוגי המכיל מספר חצרות , בורות מים עתיקים ואף מערה – קישור