סמל העיר - אור יהודה - מקור: Meronim

מקור השם

ישנן מס’ גרסאות למקור שמה של העיר אור יהודה. 

הגרסה הראשונה משייכת את השם יהודה לרבי יהודה בן שלמה חי אלקלעי שהיה רב ספרדי בסרביה בין השנים 1798 ל-1878. 

הגרסה השניה משייכת את השם יהודה לשבט יהודה אשר על פי המקורות שכנו באיזור הגאוגרפי של ישראל.

הגרסה השלישית טוענת כי השם מקורו בכלל בשם בית ספר לקליטת עולים חדשים שהוקם בטרם קום המדינה וכי מדינת ישראל הכריזה את שם העיר מס’ שנים לאחר מכן על שמו. 

שנת הקמה

1949

אטרקציות באור יהודה