מקור השם

מקור השם הינו תעתיק מהשפה הלטינית. Nazara , בערבית קרויה העיר: אלנָּאצִרַה. מדובר באחת מהערים העתיקות שאוזכרו עוד בתקופת התנ”ך.

שנת הקמה

לפי שרידים ארכאולוגים שנחפשו בסביבת העיר, ניתן לשער כי הוקמה לראשונה עוד בתקופה הפרה-היסטורית. 

אטרקציות בנצרת