סמל העיר קרית גת
סמל העיר קרית גת

מקור השם

מקור שם העיר הינו על שם הכפר הפלישתי גת.

המקור התגלה במרוצת השנים כמוטעה, שכן הקרבה התגלתה כשגויה וכי התל הסמוך הינו תל עירני.

תל גת  הפלישתית מזוהה כתל אל צפי הניצבת צפונה לקרית גת (תל צפית)

שנת הקמה

הוקמה כמעברה בשנת 1954

הוכרזה כעיר בשנת 1972

אטרקציות בקרית גת