הכניסה הדרומית לבונקר מתקופת המנדט בקיבוץ גבעת ברנר

הפתח הינו אחד משניים השוכן בחלקו הדרומי של קיבוץ גבעת ברנר, הבונקרים שימשו את התושבים המקומיים בתקופה בה הוקם הקיבוץ והשנים לאחר מכן. כיום הכניסה חסומה לבונקרים על ידי גדרות תיל.

צילום התמונה: אפי אליאן – כל הזכויות שמורות.
ניתן לבצע שימוש ללא תשלום בתמונה , כל עוד ניתנות זכויות היוצרים לאתר היסטוריה על המפה.