פרסום אודות מאגר המים בדיזנגוף סנטר כפי שפורסם בהיסטוריה על המפה

סריקת עיתון זמן תל אביב