תוואי רכבת העמק המקורית במתחם תחנת הרכבת ההיסטורית עפולה – צילום: אפי אליאן

תוואי רכבת העמק המקורית במתחם תחנת הרכבת ההיסטורית עפולה - צילום: אפי אליאן

התמונה פורסמה לשימוש הולם תוך שמירה על תצורתה המקורית. כמו כן ניתן לבצע שימוש בתמונה תוך מתן קרדיט לאתר “היסטוריה על המפה” או אם מצוין מקור ו/או צלם התמונה כפי שצוין בצמוד לתמונה הרי שיש לציינו ישירות.