כד שנחשף בחפירות המבנה מימי הסנהדרין. צילום אמיל אלג’ם

כד שנחשף בחפירות המבנה מימי הסנהדרין. צילום אמיל אלג'ם

התמונה פורסמה לשימוש הולם תוך שמירה על תצורתה המקורית. כמו כן ניתן לבצע שימוש בתמונה תוך מתן קרדיט לאתר “היסטוריה על המפה” או אם מצוין מקור ו/או צלם התמונה כפי שצוין בצמוד לתמונה הרי שיש לציינו ישירות.