מרדכי סולי אליאב, מנכ”ל הקרן למורשת הכותל המערבי – צילום יניב ברמן

מרדכי סולי אליאב, מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי - צילום יניב ברמן

התמונה פורסמה לשימוש הולם תוך שמירה על תצורתה המקורית. כמו כן ניתן לבצע שימוש בתמונה תוך מתן קרדיט לאתר “היסטוריה על המפה” או אם מצוין מקור ו/או צלם התמונה כפי שצוין בצמוד לתמונה הרי שיש לציינו ישירות.