קבר השיח אבו אל קאבל בפרדס הסמוך לתל איסדוד

קבר השיח אבו אל קאבל בפרדס הסמוך לתל איסדוד

המבנה הינו אחוזת קבר, אחד מתוך 3 שהיו בנויים בכפר איסדוד עד לשנת 1948. במהלך השנים נעלמו השניים האחרים וזה נותר יחיד במצב שלם.

צילום: אפי אליאן