מגדל המים בתחנת המשטרה הבריטית משטרת לטרון

רבים מהמבקרים במוזיאון לטרון (מוזיאון יד לשריון) שם לב לוודאי שהמגדל עליו ניצב הטנק בכניסה, למעשה הינו מגדל מים בריטי שראשו הוסר.

טנק השרמן שעל מגדל המים הבריטי בלטרון - צילום: אפי אליאן
טנק השרמן שעל מגדל המים הבריטי בלטרון – צילום: אפי אליאן

מגדל המים במשטרת לטרון נבנה במקביל לבניית תחנת משטרת לטרון (מצודת טגארט). המגדל – בצורה הבסיסית והמוכרת המזוהה עם תקופת המנדט הבריטי ושימש לאגירת מים בעת חירום לטובת תחנת המשטרה והיישובים הסמוכים. 

בעת הקמת מוזיאון יד לשריון בלטרון בשנת 1978 ,הוחלט להשמיש את מגדל המים אשר נראה כבר ללא ראשו.  ארבעת רגליו חוזקו משמעותית והוחלט שעל ראשו יונח טנק שרמן מתוצרת ארה”ב שנלקח כשלל במהלך אחת ממלחמות ישראל. 

לימים הפך הטנק על מגדל המים כסמל מוזיאון יד לשריון וזה ניצב שם עד ימים אלו. 

רגע הנחת הטנק על הבמה במוזיאון יד לשריון בלטרון - צילום: רפרודוקציה
רגע הנחת הטנק על הבמה במוזיאון יד לשריון בלטרון – צילום: רפרודוקציה מתצוגה במוזיאן יד לשריון – צלם מקור לא ידוע